ยินต้อนรับเข้าสู่ 9waree ผู้นำด้านการขายเครื่องกรองน้ำทุกชนิด

น้ำเสียและการบำบัด

tum1.jpgtum10.jpgtum3.jpgtum4.jpgtum5.jpgtum6.jpgtum7.jpgtum8.jpgtum9.jpg

ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor)

ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR (Membrane Bio Reactor)

นวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียแบบ Biological Treatment + Membrane Filtration สำหรับน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียอุตสาหกรรม โดยใช้ การเลี้ยงตะกอนจุลชีพในถังเติมอากาศ ร่วมกับการกรองด้วย Membrane โดยตัดขั้นตอนการ ตกตะกอนออกไป ส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลง ได้น้ำทิ้งคุณภาพสูง สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ ทำให้ระบบบำบัด สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการลดรายจ่ายในการใช้น้ำประปา และประหยัดค่าใช่จ่ายในการทิ้งตะกอนส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายงานโครงสร้าง

ระบบบำบัดน้ำเสีย MBR มีจุดเด่นสำคัญดังนี้

  • 1. ค่าบีโอดีของน้ำทิ้งต่ำ 5 mg/L
  • 2. ค่าความขุ่น ต่ำกว่า 1 NTU. สามารถนำไป Re-Used ได้เลย
  • 3. ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีพื้นที่น้อย
  • 4. สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิม โดยไม่ต้องสร้างบ่อเพิ่ม
  • 5. มีตะกอนส่วนเกินต่ำ
  • 6. ควบคุมดูแลง่าย

 

 

ขั้นตอนการทำงานของระบบ MBR

ระบบ MBR มีส่วนประกอบสำคัญของระบบ ดังต่อไปนี้

  • 1. Inlet Feed Tank ทำหน้าที่เป็นถังพักน้ำเสีย ก่อนนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไปใน Aeration tank
  • 2. Aeration Tank ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์แบบ Aerobic เครื่องเป่าอากาศจะทำงาน เพื่อให้ออกซิเจน และ มีการหยุดการเติมอากาศ ในบางจังหวะ เพื่อให้เกิดขบวนการ De-nitrification เพื่อ กำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
  • 3. Membrane Tank สารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายอีกครั้งแบบ Aerobic เครื่องเป่าอากาศจะทำงานตลอดเวลา เพื่อให้ออกซิเจนและ ทำการกวน ตะกอนจุลชีพไม่ให้อุดตันที่ผิว Membrane การดึงน้ำใสออกจากระบบ ด้วยการใช้ Permeated Pump กรองผ่าน Membrane ที่จุ่มในถัง ตะกอนจุลชีพจะมีการสูบหมุนเวียนกลับไปที่ Aeration Tank ระบบ MBR สามารถเลี้ยงตะกอนจุลชีพได้เข้มข้นสูงสุด 12,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ ขนาดของ Aerobic tank เล็กกว่า Conventional Activated Sludge 2-3 เท่า
  • 4. Sludge Holding Tank ตะกอนส่วนเกินจะถูกกำจัดออกพักไว้ที่ Sludge Holding Tank

 

 

 กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, อยุธยา, ราชบุรี, กาญจนบุรี

 

เครื่องกรองน้ำ

โทรศัพท์

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก , ตู้น้ำร้อน-เย็น  (084) 642-6663  คุณเรวดี (ตุ่มค่ะ)

Tel : ฝ่ายขายเครื่องกรองน้ำระบบอุตสาหกรรม  (081) 363-3454  คุณวินัย 

Tel : สำนักงาน / โรงงาน  (02) 101-4452  ,  (087) 354-9669  ,  (086) 332-0179               

Fax : (02) 101-4453 

สายด่วน, นอกเวลาทำการ  084-642-6663 ตุ่มค่ะ

EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัญชีของฉัน

ขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมด ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือ กระทำการต่างๆกับรูปของทางเว็บไซต์ มิฉนั้นจะมีความผิดตามพรบ.กฏหมายคอมพิวเตอร์